ติดต่อเรา

ทำเลที่ตั้ง

บริษัท โอ เอ็น วอเตอร์ จำกัด
บริษัท โอ เอ็น วอเตอร์ จำกัด
+บริหารงานโดย+
คุณโยธิน ศรีชินเลิศ
คุณนิตยา วุฒิมาก

เลขที่ 93 หมู่ 12
ถ.ถีนานนท์
อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์ 46150

โทร.095-9307213 , 098-6160974 , 093-3578422
E-Mail : yotin.sri@onwaterdrink.com
Line ID : yotin19

เบอร์โทรศัพท์
095-9307213,098-6160974

เวลาเปิดทำการ
เวลาทำการ 8.00 น-18.00 น.
หยุดส่งสินค้าทุกวันอาทิตย์

หมายเหตุ
ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอแบบแปลนและตัวอย่างโรงเรือนต้องเซ็นสัญญาการวางระบบกับทางบริษัทก่อนเท่านั้น ลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้ส่งสินค้าทางขนส่งจะต้องเช็คค่าขนส่งก่อนเสมอ และจะได้สินค้าในวันถัดไป
ติดต่อเรา