ติดต่อเราบริษัท โอ เอ็น วอเตอร์ จำกัด

+บริหารงานโดย+
คุณโยธิน ศรีชินเลิศ
คุณนิตยา วุฒิมาก 

ที่อยู่
เลขที่ 93 หมู่ 12 
ถ.ถีนานนท์ 
อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์ 46150

เบอร์โทรศัพท์
โทร.095-9307213 , 098-6160974 , 093-3578422
E-Mail : yotin.sri@onwaterdrink.com
Line ID : yotin19

เวลาเปิดทำการ
เวลาทำการ 8.00 น-18.00 น. 
หยุดส่งสินค้าทุกวันอาทิตย์

หมายเหตุ
ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอแบบแปลนและตัวอย่างโรงเรือนต้องเซ็นสัญญาการวางระบบกับทางบริษัทก่อนเท่านั้น ลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้ส่งสินค้าทางขนส่งจะต้องเช็คค่าขนส่งก่อนเสมอ และจะได้สินค้าในวันถัดไปไม่มีรายการในตะกร้าสินค้า!